Accés editors
  Víctimes de la guerra civil i la repressió franquista a les terres de Lleida:
morts, represaliats i deportats.